Skip to main content
Пасящите крави са част от зелените ливади
Крави, които произвеждат превъзходно мляко
Мляко, което стои в основата на много млечни продукти
Млечните продукти с логото на пасищното мляко са произведени от мляко от крави, които излизат на паша поне 120 дни годишно за не по-малко от 6 часа на ден

Защо мястото на кравите е на пасищата?


Кравите и пасищата са едно неразделно цяло. През вековете млекопроизводителите са създали великолепни пасища. Приятно е да наблюдаваш как кравите пасат тук. Освен това на пасищата кравите имат достатъчно пространство, за да проявят своето естествено поведение по време на паша.

Какво представлява пасищното мляко?


Пасищното мляко е мляко, което се произвежда в стопанства, в които кравите излизат на паша от пролетта до есента, поне 120 дни през годината за не по-малко от 6 часа на ден. В съвременното млекопроизводство не е обичайна практика кравите да се извеждат на паша от пролетта до есента.

Млекопроизводителите също могат да решат да пасат своите млекодайни крави за поне 120 дни и минимум 720 часа годишно. Например, ако има по-малко трева, те могат да пасат кравите по-малко часове на ден и повече дни.

Какво представлява пасищното лого?


Логото Meadow Milk гарантира, че млечните продукти се произвеждат от пасищно мляко. Млякото от ферми, които пасат кравите си, се събира отделно и се преработва в пресни млечни продукти - като мляко, мътеница, яйчен крем и кисело мляко, сирене и други млечни продукти в отделна производствена верига.

Фондацията за паша осигурява производствения процес, транспортирането и преработката на пасищно мляко. Инспектирането на млекопроизводителите и веригата за преработка се извършва от независими и компетентни сертифициращи органи.