Skip to main content
På gröna ängar ska betande kor finnas
Kor som producerar härlig mjölk
Mjölk som är basen för talrika mejeriprodukter
Mejeriprodukter med logo för Betesmjölk har producerats av mjölk från kor som åtminstone 120 dagar om året och minimalt 6 timmar om dagen går på ängsbete.

Varför kor på ängsbete?


Kor och äng hör ihop. Praktfulla landskap med ängar har under århundraden formats genom mjölkboskapsskötseln. Det är en vacker syn att se betande kor. Dessutom har kor på grönbete utrymme för sitt naturliga betande.

Vad är mjölk från kor på ängsbete?


Betesmjölk kommer från bondgårdar där korna går på bete från vår till höst åtminstone 120 dagar om året, minimalt 6 timmar om dagen. Inom den moderna mjölkboskapsskötseln är det inte självklart att låta korna gå på grönbete från våren till hösten.

Mjölkbönder kan även bestämma sig för att låta mjölkkorna gå på bete minst 120 dagar och minst 720 timmar per år. Om det till exempel finns mindre tillgång på gräs kan korna gå på bete färre timmar per dag och flera dagar.

Hur fungerar logon för Betesmjölk?


Meadow Milk-loggan är en garanti för att mjölkprodukterna är tillverkade av mjölk från betat gräs. Mjölken från bönder som låter korna gå på bete samlas in separat och behandlas för att ta fram färska mjölkprodukter – såsom mjölk, kärnmjölk, kräm och yoghurt –, ost eller andra mjölkprodukter i en separat produktionskedja.

Grazing Foundation är garant för produktionsprocessen, transporten samt behandlingen av mjölken från betat gräs. Oberoende, behöriga och certifierade organ genomför inspektioner av mjölkbönderna och bearbetningskedjan.