Skip to main content
K zeleným pastvinám patří i krávy.
Krávy, které dávají lahodné mléko.
To je základem mnoha mléčných výrobků.
Mléčné výrobky s logem Mléko z pastvin se vyrábí z mléka od krav, které se na pastvinách pasou nejméně 120 dní v roce po dobu minimálně 6 hodin denně.

Proč zrovna krávy z pastvin?


Krávy a pastviny jednoduše patří k sobě. Nádhernou krajinu posetou pastvinami po staletí dotváří chov mléčného skotu. Na pasoucí se krávy ve zdejší krajině je překrásný pohled. Navíc mají krávy na pastvinách nekonečný prostor pro nerušenou a přirozenou pastvu.

Co je mléko z pastvin?


Mléko z pastvin pochází ze zemědělských statků, kde se krávy pasou od jara do podzimu nejméně 120 dní v roce po dobu minimálně 6 hodin denně. Pro moderní chovy mléčného skotu totiž vůbec není samozřejmostí, že se krávy mohou pást od jara až do podzimu.

Chovatelé mléčného skotu se rovněž mohou rozhodnout, že svým dojnicím umožní pastvu minimálně 120 dní a minimálně 720 hodin ročně. Například pokud je méně trávy, mohou nechat krávy pást méně hodin za den, ale více dní.

Co znamená logo Mléko z pastvin?


Logo Meadow Milk zaručuje, že mléčné výrobky jsou vyrobeny z mléka dojnic pasoucích se na loukách. Mléko z farem, které umožňují pastvu dojnic, je shromažďováno odděleně a zpracováváno na čerstvé mléčné výrobky – např. mléko, podmáslí, pudink, jogurt, sýr a další mléčné výrobky v odděleném výrobním řetězci.

Nadace Grazing Foundation zaručuje proces výroby, přepravu a zpracování mléka dojnic pasoucích se na loukách. Kontroly chovatelů mléčného skotu a zpracovatelských řetězců provádí nezávislé kompetentní certifikační orgány.