Slide 1 Deens

Tagline

Til grønne enge hører græssende køer.

Slide 2 Deens

Tagline

Køer, der producerer velsmagende mælk.

Slide 3 Deens

Tagline

Mælk, der danner basis for utallige mejeriprodukter.

Slide 4 Deens

Tagline

Mejeriprodukter med Markmælk-logoet er fremstillet af mælk fra køer, der er på græs mindst 120 dage om året, mindst 5 timer om dagen.

Hvorfor køer på græs?

Køer og enge hører sammen. De smukke englandskaber er formet af mejeriindustrien gennem generationer. Det er et smukt syn at se køerne græsse her. På engen har køerne desuden plads til at udfolde deres naturlige græsningsadfærd.

Hvad er markmælk?

Markmælk stammer fra landbrug, hvor køerne er på græs mindst 120 dage om året, mindst 6 timer om dagen, fra foråret til efteråret. Inden for moderne mælkeproduktion er det ikke nogen selvfølge, at køerne får lov til at komme på græs fra foråret til efteråret.

Hvordan fungerer Markmælk-logoet?

Markmælk-logoet garanterer, at et mejeriprodukt er fremstillet af markmælk. Mælken afhentes og forarbejdes separat til friske mejeriprodukter som mælk, smør, yoghurt og ost. Græsningsfonden (Stichting Weidegang) sikrer produktionsprocessen, transporten og forarbejdningen af markmælken. Logoet kan anvendes af alle parter, som opfylder betingelserne.