Skip to main content
  • Til grønne enge hører græssende køer.
  • Køer, der producerer velsmagende mælk.
  • Mælk, der danner basis for utallige mejeriprodukter.
  • Mejeriprodukter med Markmælk-logoet er fremstillet af mælk fra køer, der er på græs mindst 120 dage om året, mindst 5 timer om dagen.

Hvorfor køer på græs?


Køer og enge hører sammen. De smukke englandskaber er formet af mejeriindustrien gennem generationer. Det er et smukt syn at se køerne græsse her. På engen har køerne desuden plads til at udfolde deres naturlige græsningsadfærd.

Hvad er markmælk?


Markmælk stammer fra landbrug, hvor køerne er på græs mindst 120 dage om året, mindst 6 timer om dagen, fra foråret til efteråret. Inden for moderne mælkeproduktion er det ikke nogen selvfølge, at køerne får lov til at komme på græs fra foråret til efteråret.

Mælkeproducenterne kan også vælge at lade deres malkekvæg græsse mindst 120 dage og mindst 720 timer om året. Hvis der f.eks. er mindre græs til rådighed, kan de lade kvæget græsse færre timer om dagen, men over flere dage.

Hvordan fungerer Markmælk-logoet?


Markmælk-logoet garanterer, at et mejeriprodukt er fremstillet af markmælk. Mælken fra gårdene, der har deres kvæg på græs, bliver afhentet separat og forarbejdet til friske mejeriprodukter som mælk, kærnemælk, yoghurt, ost og andre produkter i en separat produktionskæde.

Græsningsfonden (Stichting Weidegang) garanterer produktionsprocessen, transporten og forarbejdningen af markmælken. Tilsynet med mælkeproducenterne og forarbejdningskæden forestås af uafhængige kompetente certificeringsorganer.