Skip to main content

logo stichtingweidegang reverse3

Bij groene weiden horen grazende koeien
Koeien die heerlijke melk produceren
Melk die de basis is voor talrijke zuivelproducten
Zuivelproducten met het weidemelklogo zijn gemaakt van melk afkomstig van koeien die tenminste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen

Waarom koeien in de wei?


Koeien en de wei horen bij elkaar. Prachtige weidelandschappen zijn door de eeuwen heen gevormd door de melkveehouderij. Het is een mooi gezicht koeien hier te zien grazen. Daarnaast hebben koeien in de wei de ruimte voor hun natuurlijk graasgedrag.

Wat is weidemelk?


Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen waar de koeien van het voorjaar tot in het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen. Binnen de moderne melkveehouderij is het niet vanzelfsprekend om de koeien van het voorjaar tot het najaar in de wei te laten grazen.

Melkveehouders kunnen er ook voor kiezen hun melkkoeien ten minste 120 dagen en minimaal 720 uren per jaar te weiden. Als er bijvoorbeeld minder gras beschikbaar is kunnen ze de koeien dan minder uren per dag en meer dagen laten weiden.

Hoe werkt het weidemelklogo?


Het weidemelklogo garandeert dat de zuivelproducten gemaakt zijn van weidemelk. De melk van boerderijen waar de koeien weidegang krijgen wordt apart opgehaald en in een gescheiden keten verwerkt tot dagverse zuivel – zoals (karne)melk, vla en yoghurt –, kaas en andere producten.

Stichting Weidegang borgt het productieproces, het transport en de verwerking van de weidemelk. De controle van melkveehouders en de verwerkende keten gebeurt door onafhankelijke, deskundige certificatie-instellingen.