Skip to main content
Gressende kyr hører til i grønne enger
Kyr som produserer herlig melk
Melk som er utgangspunktet for utallige meieriprodukter
Meieriprodukter med beitemelklogoen er laget av melk som kommer fra kyr som beiter ute i engen i minst 120 dager per år, i minimum 6 timer per dag.

Hvorfor kyr i engen?


Kyr og engen hører sammen. Gjennom mange hundre år har melkekyr vært med på å forme vakre kulturlandskap. Å se kyr på beite er et flott syn. I tillegg har kyrne plass til naturlig beiteadferd når de går ute.

Hva er beitemelk?


Beitemelk stammer fra gårder der kyrne beiter ute i engen fra våren til høsten i minst 120 dager per år, i minimum 6 timer per dag. I moderne melkeproduksjon er det ikke lenger en selvfølge å se kyrne gå ute på beite fra tidlig på våren til sent på høsten.

Melkebønder kan også bestemme seg for å la melkekyrne beite i minst 120 dager eller minimum 720 timer per år. For eksempel, hvis mindre gress er tilgjengelig, kan de la kyrne beite i færre timer hver dag spredt over flere dager.

Hvordan fungerer beitemelklogoen?


Beitemelk-logoen garanterer at melkeproduktene er laget av beitemelk. Melken fra gårder der kyrne går på beite samles inn separat og foredles til ferske melkeprodukter – som melk, kjernemelk, vaniljesaus, yoghurt, ost og andre melkeprodukter i en separat produksjonskjede.

The Grazing Foundation garanterer produksjonsprosessen, transporten og foredlingen av beitemelk. Inspeksjoner av melkebøndene og foredlingskjeden utføres av uavhengige, kompetente sertifiseringsorganer.