Skip to main content
K zeleným lúkam patria pasúce sa kravy
Kravy, ktoré produkujú výborné mlieko
Mlieko, ktoré je základnou surovinou množstva mliečnych výrobkov
Mliečne výrobky s logom mlieka od voľne sa pasúcich kráv sa vyrábajú z mlieka pochádzajúceho od kráv, ktoré sa aspoň 120 dní do roka, minimálne 6 hodín denne pasú na lúkach

Prečo kravy pasúce sa na lúkach?


Lúky a kravy patria k sebe. Nádherné pasienky už po stáročia formuje chov hovädzieho dobytka na mlieko. Na voľne sa pasúce kravy je vždy pekný pohľad. Okrem toho majú kravy na lúkach priestor na prirodzené spásanie trávy.

Čo je mlieko od voľne sa pasúcich kráv?


Mlieko od voľne sa pasúcich kráv je mlieko pochádzajúce z fariem, kde sa kravy od jari do jesene aspoň 120 dní do roka minimálne 6 hodín denne pasú na lúkach. V modernom chove mliekového dobytka nie je samozrejmosťou, že kravy sú od jari do jesene na pasienkoch.

Chovatelia mliečneho dobytka sa takisto môžu rozhodnúť, že svojim dojniciam umožnia pastvu minimálne 120 dní a minimálne 720 hodín ročne. Napríklad ak je menej trávy, môžu nechať kravy pásť menej hodín za deň, ale viac dní.

Ako funguje logo mlieka od voľne sa pasúcich kráv?


Logo Meadow Milk zaručuje, že mliečne výrobky sú vyrobené z mlieka dojníc pasúcich sa na lúkach. Mlieko z fariem, ktoré umožňujú pastvu dojníc, je zhromažďované oddelene a spracovávané na čerstvé mliečne výrobky – napr. mlieko, cmar, puding, jogurt, syr a ďalšie mliečne výrobky v oddelenom výrobnom reťazci.

Nadácia Grazing Foundation zaručuje proces výroby, prepravu a spracovanie mlieka dojníc pasúcich sa na lúkach. Kontroly chovateľov mliečneho dobytka a spracovateľských reťazcov vykonávajú nezávislé kompetentné certifikačné orgány.