Slide 1 Slowaaks

Tagline

K zeleným lúkam patria pasúce sa kravy

Slide 2 Slowaaks

Tagline

Kravy, ktoré produkujú výborné mlieko

Slide 3 Slowaaks

Tagline

Mlieko, ktoré je základnou surovinou množstva mliečnych výrobkov

Slide 4 Slowaaks

Tagline

Mliečne výrobky s logom mlieka od voľne sa pasúcich kráv sa vyrábajú z mlieka pochádzajúceho od kráv, ktoré sa aspoň 120 dní do roka, minimálne 6 hodín denne pasú na lúkach

Prečo kravy pasúce sa na lúkach?

Lúky a kravy patria k sebe. Nádherné pasienky už po stáročia formuje chov hovädzieho dobytka na mlieko. Na voľne sa pasúce kravy je vždy pekný pohľad. Okrem toho majú kravy na lúkach priestor na prirodzené spásanie trávy.

Čo je mlieko od voľne sa pasúcich kráv?

Mlieko od voľne sa pasúcich kráv je mlieko pochádzajúce z fariem, kde sa kravy od jari do jesene aspoň 120 dní do roka minimálne 6 hodín denne pasú na lúkach. V modernom chove mliekového dobytka nie je samozrejmosťou, že kravy sú od jari do jesene na pasienkoch.

Ako funguje logo mlieka od voľne sa pasúcich kráv?

Logo mlieka od voľne sa pasúcich kráv je zárukou, že mliečne výrobky sú vyrobené z mlieka od voľne sa pasúcich kráv. Toto mlieko sa dojí samostatne a následne sa každý deň spracováva na čerstvé mliečne výrobky, ako sú mlieko, cmar, jogurt, tvaroh a syr. Združenie Stichting Weidegang ručí za proces výroby, prepravu a spracovanie mlieka z voľne sa pasúcich kráv. Logo môžu získať všetci, ktorí splnia potrebné podmienky.