Nieuwe voorwaarden weidegang 2020

Stichting Weidegang heeft de inspecties weidegang bij melkveehouders geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden met ingang van 1 januari 2020 voor melkveehouders de volgende wijzingen ingevoerd:

  1. Melkveehouders moeten naast de dagen waarop de koeien weiden ook de start- en eindtijd van weidegang op de betreffende dag registreren.
  2. Melkveehouders kunnen tot uiterlijk zeven dagen terug de registratie aanpassen of invoeren.
  3. Onaangekondigde inspecties en herinspecties kunnen alleen worden afgerond als de inspecteur de koeien heeft zien weiden. Indien de inspectie buiten de geregistreerde weidetijd valt komt de inspecteur hier op een ander moment voor terug. Bij melkveehouders met een automatisch melksysteem en een vrijekeuze systeem voor weidegang moet gedurende de weidetijd altijd minimaal 75% van de koeien in de wei zijn

Deze wijzigingen geven de mogelijkheid gerichter inspecties uit te voeren voor weidegang.

Bekijk hier de veelgestelde vragen

 


Certificering Weidezuivel en Licentie Weidemelklogo

StichtingWeidegang schemaNL JAN2018

Iedere schakel in de productie van een Weidezuivelproduct dient in het bezit te zijn van een geldig Weidegang Certificaat. Afhankelijk van de rol in de keten is dat een deel A, B en/of C. De merkhouder van het product kan een Licentieovereenkomst afsluiten voor gebruik van het Weidemelklogo. De licentie is gekoppeld aan het laatste Certificaat Weidegang in de productieketen.

 


Het Weidemelklogo

Het weidemelklogo garandeert dat het product gemaakt is van weidemelk. Zodra de hele keten van een zuivelproduct gecertificeerd is mag het eindproduct aan de consument verkocht worden met gebruik van het Weidemelklogo op de verpakking, nadat de merkeigenaar een Licentie heeft ontvangen van Stichting Weidegang.