Skip to main content

logo stichtingweidegang reverse3

Certificering Weidezuivel


Het Weidegang Certificaat; deel A, B en C

Centraal in de borging van weidezuivel staan de bedrijven die de zuivel verwerken; van de zuivelbedrijven die rauwe melk collecteren van melkveehouders, de transportbedrijven die rauwe melk van melkveebedrijf naar zuivelbedrijf vervoeren (RMO transport) tot de diverse productielocaties die zuivel (verder) verwerken tot het eindproduct.

Iedere schakel in de keten moet aantoonbaar werken volgens de voorwaarden van Stichting Weidegang, wat met certificering wordt geborgd. Afhankelijk van hun rol in de productieketen wordt een certificaat deel A, B en/of C aan een bedrijf uitgereikt. Het Weidegang Certificaat deel A is voor zuivelbedrijven die rauwe melk collecteren van melkveebedrijven. Deel B is voor bedrijven die het RMO transport(laten) uitvoeren en deel C is voor productielocaties die zuivel verwerken. 

Ook Boerderijzuivelbereiders komen in aanmerking voor een Weidegang Certificaat, in dit geval deel A en deel C. Een boerderijzuivelaar is in feite een kleine productielocatie die de rauwe melk van zijn eigen bedrijf en soms elders ingekochte melk verwerkt. 

Iedere schakel in de productie van een Weidezuivelproduct moet een geldig Weidegang Certificaat hebben. Afhankelijk van de rol in de keten is dat een deel A, B en/of C. Zodra de hele keten van een zuivelproduct ge-certificeerd is mag het eindproduct aan de consument verkocht worden met gebruik van het Weidemelklogo op de verpakking, nadat de merkeigenaar een licentie heeft ontvangen van Stichting Weidegang.

Aanmelden voor certificering

Alle schakels in een productieketen waarin Weidezuivel wordt verhandeld, bewerkt, verpakt of veredeld en uiteindelijk op de markt wordt gebracht met het Weidemelklogo moeten zelfstandig gecertificeerd zijn.

Aanmelden voor certificering kan bij een bij Stichting Weidegang aangesloten Certificerende Instelling:

  • Qlip, Zutphen, Nederland 
  • MCC Vlaanderen, Lier, België 
  • ABCG, Alsfeld, Duitsland 
  • Bureau Veritas, Parijs, Frankrijk 
  • SGS, Emstek, Duitsland Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onafhankelijke controle

Stichting Weidegang certificeert niet zelf. Dit gebeurt door een certificerende instelling (CI). Een CI mag, na erkenning door Stichting Weidegang, certificatie- en controlewerkzaamheden uitvoeren. De CI moet daarvoor hebben aangetoond een onafhankelijke, kwalitatief goede en uniforme controle en beoordeling uit te voeren. Een ISO/IEC 17065 accreditaat van een accrediterende instantie (zoals de Nederlandse Raad voor Accreditatie) is daarvoor in ieder geval vereist. In het kader van het integriteitsprogramma van de stichting worden CI’s jaarlijks door een onafhankelijke expert geaudit.

Alle certificaathouders worden bij de start en daarna jaarlijks beoordeeld door een CI. De beoordeling door de CI wordt een audit genoemd. In de basis controleert de CI of de melkstroom afkomstig is van koeien die weidegang krijgen en of de melkstroom door de hele productieketen niet vermengd wordt met niet-weidegang melkstromen.

Om een beeld te krijgen van de weidegang bij de melkveebedrijven die weideboerderijmelk leveren aan een zuivelbedrijf met een Weidegang Certificaat deel A worden er inspecties op een deel van deze bedrijven uitgevoerd. Ieder jaar wordt 40% van de melkveebedrijven geïnspecteerd.