Skip to main content

logo stichtingweidegang reverse3

Licentie Weidemelklogo


Wilt u als merkeigenaar zuivelproducten met het Weidemelklogo aan consumenten verkopen dan dient u een Licentieovereenkomst af te sluiten met Stichting Weidegang. U geeft bij uw aanmelding de certificaatnummers van uw (deel)Certificaat Weidegang of die van uw toeleverancier(s) aan.

Aanmeldformulier licentie

Download  (132.75 KB)


Zodra de hele keten van een zuivelproduct gecertificeerd is en de merkeigenaar een licentie heeft ontvangen van Stichting Weidegang, mag het eindproduct aan de consument verkocht worden met gebruik van het weidemelklogo op de verpakking. Hij moet daartoe een licentieovereenkomst afsluiten met Stichting Weidegang. In de licentieovereenkomst worden onder andere afspraken rond de wijze van het voeren van het logo vastgelegd.

De licentie is gekoppeld aan het laatste Certificaat Weidegang in de productieketen. Als de merkeigenaar zelf producent is, is dat dus meestal zijn eigen certificaat. Is de merkeigenaar niet zelf producent (bijvoorbeeld een retailer) dan gaat het hier om het certificaat van de producent die het product aan de merkeigenaar levert. De merkeigenaar is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen in de licentieovereenkomst.

 

De bepalingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Het weidemelklogo dient duidelijk en goed leesbaar (minimaal 10 mm doorsnee) te worden aangebracht op verpakkingen en promotiematerialen in de hoogst mogelijke kwaliteit.
  • Op iedere verpakking dient het Weidemelklogo minstens een maal vergezeld te zijn van een toelichtende tekst.
  • Het is niet toegestaan wijzigingen of aanvullingen op het weidemelklogo aan te brengen of het weidemelklogo te integreren in of te gebruiken als eigen handelsmerk.
  • De licentienemer heeft niet het recht de licentie te (sub-)licentiëren, over te dragen etc.
  • De licentienemer zorgt dat de Stichting altijd op de hoogte is van de actuele lijst van haar toeleveranciers van weidezuivelproducten (door het aanleveren van het certificaatnummer en EG erkenningsnummer van de toeleveranciers).