Skip to main content

logo stichtingweidegang reverse3

Certificerende Instellingen

Certificerende Instellingen Stichting Weidegang certificeert niet zelf. Dit gebeurt door een certificerende instelling (CI). Een CI mag, na erkenning door Stichting Weidegang, certificatie- en controlewerkzaamheden uitvoeren. De CI moet daarvoor hebben aangetoond een onafhankelijke, kwalitatief goede en uniforme controle en beoordeling uit te voeren. Een ISO/IEC 17065 accreditaat van een accrediterende...

Licentie Weidemelklogo

Licentie Weidemelklogo Wilt u als merkeigenaar zuivelproducten met het Weidemelklogo aan consumenten verkopen dan dient u een Licentieovereenkomst af te sluiten met Stichting Weidegang. U geeft bij uw aanmelding de certificaatnummers van uw (deel)Certificaat Weidegang of die van uw toeleverancier(s) aan. Aanmeldformulier licentie .nodisplay { display:none; } [modal...

Certificering weidegang en weidezuivel

Certificering Weidezuivel Het Weidegang Certificaat; deel A, B en C Centraal in de borging van weidezuivel staan de bedrijven die de zuivel verwerken; van de zuivelbedrijven die rauwe melk collecteren van melkveehouders, de transportbedrijven die rauwe melk van melkveebedrijf naar zuivelbedrijf vervoeren (RMO transport) tot de diverse productielocaties die zuivel (verder) verwerken tot het eindproduct. Iedere...

home

Bij groene weiden horen grazende koeien Koeien die heerlijke melk produceren Melk die de basis is voor talrijke zuivelproducten Zuivelproducten met het weidemelklogo zijn gemaakt van melk afkomstig van koeien die tenminste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur per dag in de wei lopen ...

Veelgestelde vragen bij nieuwe voorwaarden weidegang 2020

Veelgestelde vragen Stichting Weidegang heeft de inspecties weidegang bij melkveehouders geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie worden met ingang van 1 januari 2020 voor melkveehouders de volgende wijzingen ingevoerd: Melkveehouders moeten naast de dagen waarop de koeien weiden ook de start- en eindtijd van weidegang op de betreffende dag registreren. Melkveehouders kunnen tot uiterlijk zeven...